ปฎิทินการศึกษา
ปฎิทินการศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
สื่อการสอน
ศูนย์หนังสือจุฬา
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
บทเรียน LMS
 

เอกสารสำเนาที่ดิน มรท. เดิมบาง

 
 
   
 

     ประชาสัมพันธ์ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
    ประชาสัมพันธ์ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี
    ประชาสัมพันธ์ภาคพิเศษ ระดับปริญญาโท
 
   ข่าวประกาศ เดิมบางนางบวชฯ

 
   ข่าวประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 
    ข่าวกิจกรรม
   ส่วนราชการอื่นๆ

 

สายตรงถึงอธิการบดี
รศ.ดร.นันทนา แจ้งสุวรรณ
036-422 606

Hotnews !!

HotNews 24 มิถุนายน 2558
HotNews 27 พฤษภาคม 2558
HotNews 1 พฤษภาคม 2558

HotNews 27 มีนาคม 2558

HotNews 27 กุมภาพันธ์ 2558

HotNews 30 มกราคม 2558
HotNews 24 ธันวาคม 2557
HotNews 27 พฤศจิกายน 2557
HotNews 27 ตุลาคม 2557

Thepsatri News
Weather
     

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี อำเภอเดิมบางนางบวช 149 หมู่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
เบอร์โทรศัพท์ 035-515 507 เบอร์ Fax 035-515 507 E-mail : phansak_com@hotmail.com