หากท่านเคยเข้าเว็บไซด์มาแล้ว ควรกด F5 เพื่อทำการเปลี่ยนข้อมูลบนเว็บให้เป็นปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ศูนย์การศึกษาอำเภอเดิมบางนางบวช 149 หมู่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
เบอร์โทรศัพท์ 035-515 507 เบอร์ Fax 035-515 507 มือถือ 083 066 7321 E-mail : phansak_com@hotmail.com